Gény

Ľudský organizmus obsahuje 46 chromozómov v 23 pároch. Z každého páru je jeden zdedený od matky a jeden od otca. 22 párov chromozómov je identických u mužov i žien, tieto sa nazývajú autozómy. Zostávajúce dva chromozómy nazývame pohlavné chromozómy a označujú sa X a Y. Od ženy zdedí potomok vždy chromozóm X. Akého pohlavia bude potomok, záleží teda na mužovi. Ak spermie odovzdá chromozóm X, pohlavie bude ženské, ak Y, bude to syn. Máme dve kópie každého chromozómu a chromozómy uchovávajú naše gény, z toho dôvodu máme aj dve kópie (alely) každého génu, ktorý je obsiahnutý v autozómech.

gényČo sú gény?

Génom nazývame úsek DNA so špecifickou funkciou, ktorý je pri delení bunky schopný vytvárať svoje vlastné identické kópie, ktoré prenáša do ďalších generácií. Každý chromozóm obsahuje tisíce génov a každý z nich je dlhý tisíce báz.

Výsledky výskumu Human Genome Project z roku 2001 upresňujú počet génov v ľudskom genóme na 30 000-40 000. V každom géne reťazec báz obsahuje inštrukcie k tvorbe jednotlivých proteínov a každému proteínu náleží konkrétnej funkcie ľudského tela. Tento proteín potom môže byť napríklad enzýmom, štrukturálnym proteínom alebo signálnym proteínom. Napríklad niektoré enzýmy sú dôležité pri trávení potravy, štrukturálne proteíny dávajú našim bunkám tvar a signálne molekuly umožňujú bunkám vzájomne komunikovať. Každý gén obsahuje signálnu sekvencie báz, ktoré podávajú informácie bunkám, ktorý gén by mal byť využitý na splnenie danej funkcie. Tieto sekvencie môžu napríklad obsahovať inštrukcie k tomu, aby proteín zodpovedný za rast vlasov bol tvorený iba v bunkách na pokožke našej hlavy, nie v každej bunke nášho tela.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]