Warfarinová embryopatia

Warfarinová embryopatia alebo ak poškodenie plodu warfarínom, je možnou komplikáciou pri užívaní lieku warfarín v tehotenstve. Warfarín sa radí medzi perorálne antikoagulanciá a pôsobí ako antagonista vitamínu K. Okrem závažných krvácavých komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť ako u plodu (predovšetkým do CNS), tak u matky, má významné teratogénne účinky. Warfarín je nízkomolekulárne antikoagulant, ktorý prechádza placentou a môže spôsobiť spontánny potrat, úmrtie plodu pred či zavčas po pôrode, rovnako tak širokú škálu vrodených anomálií. Warfarín potláča syntézu zrážacích faktorov závislých na vitamínu K (II, VII, IX, X). Prechádza placentou vďaka svojej nízkomolekulárne hmotnosti, čo vedie k riziku krvácania u matky i dieťaťa.

V 15-40% môže spôsobiť podávanie warfarínu v tehotenstve tzv. Warfarinová embryopatia alebo ak poškodenie plodu warfarínom. Do súboru príznakov embryopatia patrí napr. Chondrodysplazia, brachydaktilie, mikrocefáliu a poškodenie zraku. Podávanie warfarínu je v I. trimestri absolútne kontraindikované. Najkritickejšie obdobie je medzi 6-9. týždňom gravidity, ale rizikové môže byť aj podanie warfarínu v druhom a treťom trimestri.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že abnormality centrálneho nervového systému sú dôsledkom podania warfarínu v druhom a treťom trimestri (sekundárne ku krvácaniu a vzniku krvných zrazenín v cievach). Avšak, prípad pôsobenie warfarínu počas 8 a 12 týždňami tehotenstva, ktoré vyústilo v ambormality centrálnej nervovej sústavy, napovedá, že warfarín môže mať priamy teratogénny (poškodzujúce) efekt na vývoj centrálnej nervovej sústavy. Teratogénny efekt sa môže vyskytnúť z vystavenia warfarínu v embryonálnom štádiu aj v štádiu plodu pravdepodobne sekundárne poškodením štruktúr plodu krvácaním do orgánov, ako dôsledkom nedostatku vitamínu K, ktorá je spôsobená warfarínom. (i)

Žena, ktorá užíva dlhodobo perorálne antikoagulanciá, by mala byť už pred plánovaným otehotnením prevedená na heparín. Ak otehotnejú počas užívania warfarínu, musí byť čo najrýchlejšie prevedená na nízkomolekulárny heparín a ďalej je dôležité vykonať podrobné genetické vyšetrenie a konzultáciu k vylúčeniu možného poškodenia plodu.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]