Tromboembolické ochorenie

Tromboembolické ochorenie (TEN) je choroba, ktorá zahŕňa oboje: hlbokú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu. Je to častý, smrteľný stav, ktorý postihuje ako pacientov v nemocnici tak i Nehospitalizovaní. Často sa opakuje, je často prehliadnutie a môže spôsobiť dlhodobé komplikácie zahŕňajúce chronickú bronchopulmonálna hypertenziu a posttrombotický syndróm.

Tromboembolické ochorenie je výsledkom kombinácie vrodených a získaných rizikových faktorov, známych ako trombofília alebo hyperkoagulačný stavy – stavy so zvýšenou náchylnosťou k zrážaniu krvi a tvorbe krvných zrazenín (trombov). K tomu ešte naviac, poškodená cievna stena, stagnácia krvi v žilách a zvýšená aktivácia zrážacích faktorov, ktorá bola popísaná Rudolfom Virchow pred viac ako sto rokmi, zostávajú základom pre porozumenie procesu tvorby trombózy.

Arteriálnej (tepnovej) a najmä žilovej trombózy teda vznikajú za určitých podmienok. Podľa Virchowovy trias sú tu tri aspekty:

 1. poškodenie žilovej steny
 2. spomalenie toku krvi
 3. zmena vo zrážanie krvi

Tromboembolická choroba je ochorenie multifaktoriálne, na ktorého vzniku sa podieľa viac faktorov. Medzi rizikové faktory vzniku tromboembolickej choroby patrí:

 • vyšší vek
 • fajčenie
 • obezita
 • dlhodobá nepohyblivosť
 • hormonálnej antikoncepcie a hormonálna substitučná liečba
 • nádorové ochorenie
 • operácie
 • zlomeniny kostí na dolných končatinách
 • tehotenstvo
 • polytrauma
 • žilovej varixy
 • srdcové zlyhanie
 • arytmia (fibrilácia predsiení)

Tromboembolické ochorenie a jej následky

Po vytvorení krvnej zrazeniny v žile alebo tepne môže nasledovať jej uvoľnenie a embólie podľa pôvodnej lokalizácie zrazeniny, napr .:

[Celkem: 3    Průměr: 3/5]