Mutácie v géne pre MTHFR

Čo je MTHFR? Enzým metylén (MTHFR) má zásadný význam v metabolizme homocysteínu. Mutácie v géne pre MTHFR patrí medzi najčastejšie vrodené trombofílie.

Mutácie v géne pre MTHFRHomocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúce v organizme človeka ako vedľajší produkt metabolizmu esenciálne kyseliny metionínu. Pri normálne fungujúcom metabolizmu v bunke sa vznikajúce homocysteín rýchlo premieňa v ďalej zúžitkovateľné a neškodné látky. Foláty sú dôležité pre mnoho metabolických pochodov vrátane metylácie homocysteínu a syntézy nukleotidov, neurotransmiterov, proteínov a fosfolipidov. Zmeny v géne pre MTHFR preto môžu spôsobiť zvýšenú hladinu homocysteínu v krvnej plazme, tzv. Hyperhomocysteinémia. Tú môže však spôsobiť aj nedostatok vitamínov (kyseliny listovej, B6 a B12) v potrave, čo je problémom terajší civilizovanej doby.

Homocysteín a jeho pôsobenie

Homocysteín sa vyznačuje vysokou chemickou aktivitou, ktorá môže pri jeho nahromadenie v krvi prerásť v agresivitu a toxicitu. Bodovými mutáciami v géne pre MTHFR vzniká enzým so zvýšenou termolabilitou a so zníženou aktivitou a významne súvisí s vyššou hladinou homocysteínu v plazme. Homocysteín pôsobí cytotoxicky na endoteliálne bunky, inhibuje bunkovú proliferáciu a stimuluje proliferáciu buniek hladkého svalstva v cievach. Ďalej homocysteín podporuje protrombotické aktivity v cievnej stene, čo môže mať za následok vznik aterosklerózy a trombózy. Homocysteín na endotelu inhibuje expresiu trombomodulinu, a tým aktiváciu proteínu C. hyperhomocysteinémia je tiež sprevádzaná zvýšením aktivity F XII a F V v krvnej plazme.

Typy mutácie v géne pre MTHFR

Boli popísané dva polymorfizmy génu pre MTHFR znižujúce jeho aktivitu:

 1. A1298C polymorfizmus spočíva v zámene adenínu za cytozín v 1298 nukleotidu.
 2. C677T Najčastejšie mutácií tohto génu je bodová mutácia (substitúcia) C (cytozín) za T (tymín) v pozícii 677, čo má za následok substitúciu aminokyseliny alanínu (Ala = A) za valín (Val) na mieste 223 v peptidovou reťazci.

Relatívne riziká MTHFR

Ako rizikový faktor pre vznik defektov neurálnej trubice sa považuje termolabilné polymorfizmus C677T. Plody homozygotných matiek majú relatívne riziko vzniku defektov neurálnej trubice zvýšenej asi 2x oproti plodom matiek s normálnym genotypom. Pri nedostatku folátov sa toto riziko môže až 5x zvýšiť. U žien, u ktorých bolo diagnostikované postihnutie ich plodov, sa zistili vyššie hladiny homocysteínu. Nutné dodať, že samotná diagnóza mutácie v géne pre MTHFR ešte vôbec neznamená, že jedinec bude mať skutočne zvýšený homocysteín v krvi.

Choroby, ktoré môžu mať súvislosť s vyššou hladinou homocysteínu:

 • kardiovaskulárne choroby – na prvom mieste
 • vredovej choroby žalúdka a dvanástnika
 • zápalové choroby čriev
 • reumatické ochorenia kĺbov, parkinsonizmus
 • Alzheimerova choroba, roztrúsená skleróza,
 • depresie, migrény a chronický únavový syndróm

Gynekológovia, pôrodníci a neonatologové priradili k predchádzajúcej skupine poruchy plodnosti, predčasné pôrody, potraty, vývojové chyby plodu a tiež preukázali, že týmto komplikáciám a poruchám možno zabrániť podávaním dostatočných dávok kyseliny listovej, vitamínu B12 a vitamínu B6 (pyridoxínu). Nedostatok kyseliny listovej a vitamínu B6 v potrave sa ešte potencuje s vyšším obsahom tukov v strave, pretože tieto oba vitamíny sú rozpustné vo vode a väčšie množstvo tuku v tráviacom trakte zhoršuje podmienky pre ich rozpustenie a teda sa vitamíny horšie vstrebávajú. Takto možno vysvetliť vysokú úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby a nárast ostatných civilizačných chorôb.

Ako účinne zabrániť vzniku komplikácií a negatívneho pôsobenia MTHFR?

Ako už z vyššie opísaného vyplýva, pre trombofiliky s mutáciou MTHFR a vyšším rizikom hyperhomocysteinémia je extrémne dôležitý zdravý životný štýl a vyvážená strava.

Počas tehotenstva je potom ešte viac potrebné sa zamerať na dostatočný prísun kyseliny listovej, pretože takto je možné efektívne znížiť riziko vývojových chýb plodu.

Kyselina listová v potravinách:

 • Listová zelenina – všetky druhy šalátu, kapusty
 • Zelenina – karfiol, brokolica, kel, kapusta, paradajky, červená repa, tekvica, uhorky, fazuľa, hrášok
 • Obilniny – celozrnné výrobky, cereálie, obilné klíčky
 • Ovocie – mango, pomaranče, banány, avokádo, čerešne, višne, jahody, maliny, egreše
 • Orechy – vlašské orechy, pistácie
 • Niektoré mliečne výrobky – mäkké syry, plesňové syry
 • Mäso – najväčší obsah je vo vnútornostiach a pečeni, ale tehotná žena by mala jesť pečeň len v obmedzenom množstve

Trombofilik s MTHFR mutáciou musí dbať na dostatočný prísun kyseliny listovej a ostatných B vitamínov každý deň, ale v čase tehotenstva ešte oveľa viac.

Dedičnosť mutácie v géne pre MTHFR

Jedná sa o autozomálne recesívne typ dedičnosti. Tento typ dedičnosti je nachádzanie u oboch pohlaví. Riziko výskytu postihnutého jedinca je 25%. Aby sa ochorenie manifestovalo, treba oboch postihnutých alel v genotype nositeľa. Rodičia takto postihnuté osoby sú heterozygot pre daný znak a choroba sa u nich neprejaví.

Homozygot MTHFR má obidve alely mutované a preto vždy odovzdá jednu mutovanú alelu potomkom, to znamená, že jeho deti budú minimálne heterozygotov pre túto mutáciu. Heterozygot MTHFR má jednu zdravú a jednu mutovanú alelu – to znamená, že mutovanú alelu odovzdať deťom môže ale nemusí, čiže potomkovia táto mutácia sa u heterozygotov vôbec nemusí preniesť na potomkov. Ak sa zíde pár dvoch heterozygotov pre túto mutáciu môže ich dieťa byť úplne zdravé, môže byť heterozygot a alebo môže byť aj homozygotom pre túto mutáciu.

Výskyt heterozygotov v európskej, severoamerickej a austrálskej populácii je 31% až 39% a frekvencie homozygotov 9% až 17%. Aj tu sa uplatňuje kodominantní spôsob dedičnosti.

Viac o genetike TU.

[Celkem: 6    Průměr: 3.7/5]

Napsat komentář