Hormonálna antikoncepcia

Vrodené trombofília sú geneticky danú dispozíciou, rizikovým faktorom, pre vznik tromboembolické choroby (TEN), zahŕňajúce hlbokú žilovú trombózu, pľúcnu embóliucievnu mozgovú príhodu. Ženy s vrodenými trombofilnými poruchami sú vo vyššom nebezpečenstvo vzniku tromboembolickej choroby, zvlášť pri užívaní estrogén-gestagénom antikoncepcie a v tehotenstve. Hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko vzniku tromboembolickej choroby 3-4 násobne. Na zvýšenie rizika sa podieľa zložka estrogénové aj gestagénne. Pri rozhodovaní o druhu antikoncepcie, ženy s trombofíliou musí balansovať risk vzniku tromboembolickej choroby v súvislosti s rôznymi druhmi hormonálnej antikoncepcie a zdravotnými komplikáciami v súvislosti s neplánovaným tehotenstvom zapríčineným menej účinnými antikoncepčnými metódami. (I)

K testovaniu na trombofília by mali byť vyzvaní pacienti s ich vlastnou alebo rodinnou históriou s výskytom tromboembólie či trombofília. Samotné laboratórne výsledky vypovedajú málo o individuálnych rizikách pacienta. U všetkých pacientov so známou trombofili a kto nevykazuje žiadnu osobné či rodinnú históriu: ak gynekológ predpíše hormonálnu antikoncepciu, musí starostlivo zvážiť riziká a prínosy pre pacienta a prediskutovať je s pacientom. Tiež s ohľadom na psycho-sociálne problémy v prípade nechceného tehotenstva – najmä u mladých dievčat a žien – rovnako tak ako s rešpektom k podstatne vyššiemu riziku vzniku tromboembolickej choroby. Aj u týchto pacientov by hormonálna antikoncepcia mala byť vždy detailne prediskutovaná. V každom prípade musí byť urobené individuálne rozhodnutie s dôkladnou diskusiou o prínosoch a rizikách.

Hormonálna antikoncepcia a trombofília

Nasledujúce konštelácie trombofília sú absolútnou kontraindikáciou pre kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, aj keď anamnéza pacienta a rodiny sú negatívne:

  • factor V Leiden homozygotnou
  • protrombín G20210A homozygotná
  • factor V Leiden heterozygotná + mutácie protrombínu G20210A
  • factor V Leiden homozygotnou + mutácie protrombínu G20210A
  • deficit (znížená hladina) antitrombínu
  • deficit proteínu C – rezistencia k aktivovanému proteínu C
  • deficit proteínu S

Nasledujúce patologický výsledok by sa mal konzultovať so špecialistom na internú medicínu alebo hematológ špecializujúca sa na trombofília:

  • prítomnosť antifosfolipidových protilátok

Žiadne dáta nepotvrdzujú, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia je bezpečnejšie pre pacientov s históriou prevencia možných trombóz spojených s pôsobením ďalších rizikových faktorov, ako pre pacientov s idiopatickou spontánne vzniknutú trombózou. Rozhodnutie o tom, či riziko opakovania trombózy či tromboembolickej choroby je malé, by nemalo byť stanovené gynekológom. Namiesto toho, rozhodnutie by malo byť urobené v spolupráci s angiologem a hematológom. V každom prípade, takéto rozhodnutia môžu byť stanovená len po dôkladnej analýze prínosov a rizík pre pacienta. Aj pre ženu s negatívnou rodinnou históriou a bez laboratórne potvrdenej trombofília, ktoré prekonali trombózu v súvislosti s pôsobením vonkajších rizikových faktorov, by nemala byť predpísaná žiadna hormonálna antikoncepcia s obsahom estrogénu, pretože v súčasnej dobe nie sú žiadne dáta ukazujúce, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia s obsahom estrogénu nezvyšuje risk opakovanie trombózy.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), antikoncepciou prvej voľby by malo byť medené vnútromaternicové teliesko (IUD) – alebo ak už viac detí nie je plánované, sterilizácia muža či ženy. Ako menej preferovaná alternatíva, by sa mohla zvážiť klasická minipilulka s noretindrónom alebo levonorgestrelom alebo vnútromaternicové teliesko s obsahom levonorgestrelu. Na možné použitie depotných injekcií s progesterónom alebo s obsahom dezogestrelu je potrebné vnímať s opatrnosťou. Ďalšou možnou antikoncepčné metódou je použitie prezervatívu sa spermicídnym gély. (Ii)

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]