Hlboká žilová trombóza

Hlboká žilová trombóza je ochorenie hlbokého žilového systému, ktoré je spôsobené úplným alebo čiastočným uzáverom žily trombom. Ročná incidencia hlboké flebotrombóza dolných končatín sa odhaduje na 1-2 prípady na 1000 obyvateľov. V prvých tridsiatich rokoch života je hlboká žilová trombóza desaťkrát menej častá a riziko postupne narastá s vekom. V ojedinelých prípadoch postihuje aj deti. Výskyt bez rozdielu pohlavia, ale priemerný vek, v ktorom ochorie muži hlbokou žilovou trombózou je nižšia (66 rokov) ako u žien (72 rokov). Otázka sezónneho výskytu hlbokej žilovej trombózy stále nie je doriešená.

Rizikové faktory pre vznik hlbokej žilovej trombózy

 • dlhá nepohyblivosť – hospitalizácie s pokojom na lôžku, sadra, dlhé cestovanie
 • úraz – najmä zlomenina dlhých kostí
 • operácia kolena či bedra
 • tehotenstva a šestonedelia
 • hormonálne lieky – hormonálna antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba
 • zavedené centrálne žilové katétre
 • obezita
 • zhubné nádory
 • nedostatok vnútorných antikoagulantov – proteín C, proteín S, antitrombín III
 • antifosfolipidové protilátky
 • nefrotický syndróm
 • hyperviskozite krvi (,, zahustenie krve“) – zvýšený počet červených krviniek či leukocytov, zvýšená koncentrácia krvných bielkovín či dehydratácia
 • Leidenská mutácia
 • dysfibrinémie
 • protrombínový génová mutácia
 • Homocysteinémie – mutácie v géne pre MTHFR

Hlboká žilová trombóza a jej príznaky

Prejavy hlbokej žilovej trombózy sú zvyčajne:

 • náhly opuch končatiny
 • trhavé bolesti v lýtku alebo bolesť a citlivosť celej končatiny
 • bolestivosť končatiny pri zvýšení žilového tlaku
 • bledosť alebo cyanóza (zafarbenie do modra) končatiny
 • poruchy citlivosti
 • možné je aj začervenanie a teplá pokožka v mieste trombózy

Ďalej môže byť prítomná zvýšená teplota či horúčka a zrýchlenie pulzu. V ojedinelých prípadoch bývajú pozitívne plantárna príznak (bolesť pri tlaku uprostred chodidla) a Homanův príznak (bolesť lýtka pri pohmatom a plantárnej flexi-prepnutie a pritiahnutie chodidla).

Pri ileofemorální trombózetrombóze v panvových žilách sa môžu objaviť kolaterál, ktoré nahrádzajú ztrombotizovanou cievu hlbokého systému žíl, v oblasti triesla alebo môžu byť vidieť v brušnej oblasti ako tzv. Hlava medúzy – caput medusae. Hlboká ileofemorální trombóza sa môže prejavovať aj netypicky, napr. Bolestivosťou brucha. Najčastejšie je postihnutá ľavá dolná končatina. Na končatine vznikajú kolaterálne riečisko. Pri trombózach v oblasti mediastinálnej sa môže objaviť tzv. Syndróm hornej dutej žily s opuchom a začervenaním horných partií hrudníka, krku a tváre. Žilová trombóza v mieste zavedenia kanýl a portov sa prejaví opuchom, bolestivosťou a začervenaním v priebehu cievy.

Závažný je stav, kedy je žilová trombóza sprevádzaná zväčšením objemu celej dolnej končatiny, silnými bolesťami a horúčkou, tzv. Phlegmasia coerulea dolens. Pacient môže byť hypotenzný (nízky krvný tlak) alebo byť v šoku. Farba končatiny je modrastá a zhoršuje sa prietok aj tepnami. V podkoží na končatine môže byť prokrváceno s výsevom petechií – fialové drobné modriny.

Pozor: môže sa stať, že sa hlboká žilová trombóza prejaví netypicky. Príznaky nemusia plne zodpovedať vyššie popísaným napr. Môže sa objaviť aj iba opuch vzniknutý pomerne náhle v priebehu niekoľkých dní bez akýchkoľvek ďalších príznakov – aj v tomto prípade je vhodné okamžite kontaktovať lekára.

Čím je trombóza nebezpečná?

Hlboká žilová trombózaHlboká žilová trombóza je nebezpečná z dôvodu rizika vážnych komplikácií – pľúcna embólia, chronickej žilovej insuficiencie a posttrombotického syndrómu. Pľúcna embólia môže končiť aj smrťou pacienta, chronická žilová nedostatočnosť s posttrombotickým syndrómom môže pacienta doživotne invalidizovat. Je preto dôležité žilovú trombózu nielen včas diagnostikovať a adekvátne liečiť, ale tiež vykonávať jej dôslednú prevenciu u rizikových skupín pacientov.

Každý pacient by preto mal poznať rizikové faktory vedúce k trombóze a naplánovať si zodpovedajúce životný štýl a aktívne predchádzať rizikám.

[Celkem: 5    Průměr: 3.4/5]